КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Кучето Чарли

Чарли е на 1,5 год. Голдън Ретривър. От няколко месеца стопаните забелязват прогресивна уморяемост и затруднено дишане на кучето след физическо натоварване. При аускултация установихме промени в сърдечните тонове. Ехокардиографската находка недвусмислено показа наличие на вродена стеноза на пулмонарната артерия с настъпилите вследствие на това анатомични и функционални нарушения.

201305091812030047CARD

 

 

 

    С помощта на пулсов Доплер беше измерена три пъти по- висока скорост на кръвта през пулмонарната артерия, което се дължи на вродената стеноза в областта на клапите. 
 
201305091757510043CARD
    Стенозата на пулмонарната артерия води до високо кръвно налягане, което причинява разширение на дясното предсърдие (RA) и хипертрофия на дясната камера (RV).

 

 

 

 

 

Болонката Бенджи

Бенджи е на 11 години. Дойде в клиниката за почистване на зъбен камък. По време на преданестезиологичното изследване се установи лек сърдечен шум при аускултация на сърдечната област. Кучето не е показвало симптоми, свързани със сърдечно заболяване.
След извършената ехокардиография се установиха изменения на сърцето и неговата функция.

201306071553380039CARD

 

 

  Дегенеративни промени на митралната клапа (MV) и разширение на лявото предсърдие (LA). 

 

 

 

 

201306071631210042CARD

 

 

 

   С помощта на пулсов Доплер бяха установени промени в скоростта и характера на кръвния ток.

 

 

 

 

Кучето Спас

Кучето постъпи в клиниката за хирургична интервенция. При аускултация на сърдечната област се установи наличие на шум. Кучето не е показвало симптоми, свързани със сърдечно заболяване.
След извършената ехокардиография се установи наличие на септален дефект (отвор между ляво – LA и дясно предсърдие – RA). С помощта на цветен Доплер се локализира дефекта и се установи посоката на шънта.

201302251114530006CARD

            201302251107580005CARD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>