ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

Ехокардиографията представлява неинвазивна и нейонизираща визуализация на вътрешната структура на сърцето, която включва аорта, камери и предсърдия, а също и сърдечните клапи. Контрактивните движения на сърцето могат да бъдат наблюдавани посредством два режима – двуизмерен и M-mode, а придвижването на кръвта през сърцето се наблюдава чрез Доплерова ехография. Доплеровото изследване значително повишава диагностичните възможности на ехографията. Способността му да предоставя информация относно посоката, скоростта и характера на кръвния ток позволява поставяне на точна диагноза при повечето кардиологични изследвания. Чрез ехокардиографията могат да бъдат диагностицирани следните нарушения: клапанни лезии, сърдечен шънт, плеврална и перикардиална ефузия, заболявания на миокарда, сърдечни и торакални туморни маси, стенотични лезии и др. Тя може да бъде полезна и при установяването на едно все по-често срещано заболяване в България – Дирофилариоза (сърдечни паразити). Още по-важно, ехокардиографията позволява да се извърши обективна оценка на размера на сърдечните камери, дейността на сърцето и кръвния поток. Това са показатели, които дават информация за хемодинамичния статус и напредъка на съответния болестен процес.
002
Ветеринарна клиника VAS-VET разполага с най- модерната ехографска техника и квалифицирани специалисти за извършване на прецизна диагностика, както на сърдечни заболявания, така и на патологии във всички вътрешни органи и системи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>