СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕГЛЕДИ

mindray_dc7_ultrasound_scanner

Клиниката разполага с един от най- модерните ехографски апарати – DC – N6, даващ възможност за пълно морфологично и функционално изслдване на всички органи и системи, включително и в режим на цветен, продължителен и пулсов Доплер. 

При необходимост нашите специалисти могат да извършват домашни прегледи, тъй като клиниката разполага и с преносим ехографски апарат – Falco Vet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>