mindray_dc7_ultrasound_scanner

Клиниката разполага с един от най- модерните ехографски апарати – DC – N6, даващ възможност за пълно морфологично и функционално изслдване на всички органи и системи, включително и в режим на цветен, продължителен и пулсов Доплер. 

При необходимост нашите специалисти могат да извършват домашни прегледи, тъй като клиниката разполага и с преносим ехографски апарат – Falco Vet.